Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14 Μαΐου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
21 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΣ

ΡΕΣΕΤΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63088

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 17/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Ιωάννη Μαλλίνη, σας ανατέθηκε η ανεξάρτητη υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας για το κάμπινγκ Πλατανίτσι, το κεντρικό και το δημοτικό σφαγείο της επιχείρησης
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2020, έναντι του ποσού των 700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.