Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
27 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
11 Οκτωβρίου, 2022

Προς:

ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 33/2022 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Φάλκου Αντώνιου, σας ανατέθηκε η ανάθεση για την προμήθεια βιβλιοθήκης/ραφιέρας για το κεντρικό γραφείο.

Αφορά το έτος 2022, έναντι του ποσού των 2.988,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Φάλκος ΑντώνιοςComments are closed.