Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
22 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 47/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο «προμήθεια γυψοσανίδων και των λοιπών παρελκόμενων υλικών, οι οποίες θα τοποθετηθούν και θα καλύψουν κτηριακές ανάγκες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι» της επιχείρησης για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2021, έναντι του ποσού των 1.140,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.