Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
16 Νοεμβρίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
16 Νοεμβρίου, 2020

Αρθ.Πρωτ:                  617/2020

Προς:

BAUGRES A.E.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Τ.Κ. 56224

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 51/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘προμήθεια πλακιδίων τοίχου και δαπέδου για το κάμπινγκ Πλατανίτσι της επιχείρησης για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 16.577,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.