Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
16 Νοεμβρίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
16 Νοεμβρίου, 2020

Αρθ.Πρωτ:                  616/2020

Προς:

ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ

ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 54/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘προμήθεια ειδών υγιεινής για το κάμπινγκ Πλατανίτσι της επιχείρησης για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 7.665,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.