Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16 Σεπτεμβρίου, 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019
21 Οκτωβρίου, 2020

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 47/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘’Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τα κοντέινερ-τουαλέτες και τα λεβητοστάσια στο κάμπινγκ Πλατανίτσι, για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 2.852,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.