Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
27 Ιουλίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
29 Ιουλίου, 2020

Προς:
ΚΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Μαρμαράς Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 39/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση με τίτλο ‘’Προμήθεια καυστήρα και δύο αντλιών για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’ για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 2.705,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.