Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
30 Ιουνίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
30 Ιουνίου, 2020

Προς:
ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – OMEGA PEST CONTROL ΥΠ. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ/ΑΥΤΟΜ. ΣΥΣΤ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 31/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο “προμήθεια απορρυπαντικών-καθαριστικών, ειδών καθαριότητας, απολυμαντικών-αντισηπτικών και ειδών ΜΑΠ για το κάμπινγκ Πλατανίτσι και το δημοτικό σφαγείο’’ για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 13.999,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.