Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
15 Μαΐου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
21 Μαΐου, 2020

Προς:

-Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡ.-Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 18/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο “προμήθεια υλικών επιχωμάτωσης για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’ για το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
Αφορά το έτος 2020, έναντι του ποσού των 7.685,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.