Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
27 Δεκεμβρίου, 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/02/2020
28 Φεβρουαρίου, 2020

Αρθ.Πρωτ:559/2019

Ημερ/νια:                  27/12/2019

Προς:

Κουτίκοβα Παυλίνα

Χονδρικό εμπόριο Απορρυπαντικών

Χαρτικών Είδη Οικιακής Χρήσης

Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 57/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το δημοτικό σφαγείο

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 2.554,40€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ
    Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.