Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

17η EKTAKTH ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019
24 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
27 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:556/2019

Ημερ/νια:                  27/12/2019

Προς:

ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΙΘΑΡΗΣ

23Ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

6977453043

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 55/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια 60 δέντρων (πλατανομουριές) τα οποία θα φυτευτούν στο κάμπινγκ Πλατανίτσι.

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 4.746,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.