Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
11 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:508/2019

Ημερ/νια:                  12/12/2019

Προς:

ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ 2375020222

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 47/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το δημοτικό σφαγείο του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 2.309,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ    
Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.