Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

16η EKTAKTH ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019
7 Δεκεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
12 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:497/2019

Ημερ/νια:                  11/12/2019

Προς:    

Μπότου Ειρήνη

Κατάστημα Εργαλείων

Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 46/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια πιεστικού-αντλίας νερού για το κάμπινγκ Πλατανίτσι.

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 1.526,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.