Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
25 Νοεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
2 Δεκεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:472/2019

Ημερ/νια:                  27/11/2019

Προς:

            Φάλκος Χρήστος

Σιδηροκατασκευές-κάγκελα

Μπάρα Συκιά Χαλκδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 44/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια ηλεκτρολογικών κατασκευών για το κάμπινγκ Πλατανίτσι του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 4.290,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ    
Μαλλίνης Ιωάννης


Comments are closed.