Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
25 Νοεμβρίου, 2019
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
27 Νοεμβρίου, 2019

Αρθ.Πρωτ:461/2019

Ημερ/νια:                  25/11/2019

Προς:    

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 43/2019 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η προμήθεια-αγορά  του ετήσιου δικαιώματος για υποστήριξη-συντήρηση και ανανέωση του λογισμικού προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP που χρησιμοποιεί το λογιστήριο και το σφαγείο της επιχείρησης.

Αφορά το έτος 2019, έναντι του ποσού των 1.996,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της συμφωνητικού.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ    
Μαλλίνης ΙωάννηςComments are closed.