Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
8 Δεκεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
23 Δεκεμβρίου, 2020

Αρθ.Πρωτ:701/2020

ΠΡΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 56/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες για χωματουργικές εργασίες με βαριά μηχανήματα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι’’
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 24/12/20 , έναντι του ποσού των 3.720,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.