Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Νοεμβρίου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
14 Δεκεμβρίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 692/2020

Προς:
Αρεπαντής Κωνσταντίνος
Χωματουργικές Εργασίες
Συκιά Χαλκιδικής 63072

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 55/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία «Υπηρεσίες για επισκευή της περίφραξης με βαριά μηχανήματα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι»
Αφορά το έτος 2020 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 24/12/2020 , έναντι του ποσού των 6.944,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.