Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
16 Νοεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Νοεμβρίου, 2020

Αρθ.Πρωτ: 618/2020

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 52/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «ανάθεση για εργασίες ανακαίνισης-συντήρησης των κτιρίων wc και ντουζ και τοποθέτησης πλακιδίων και τσιμεντοκονίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι’’
Αφορά το έτος 2020 και 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την ολοκλήρωση των εργασιών (ανώτερη ημερομηνία 30/04/2021) , έναντι του ποσού των 24.798,49 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.