Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11 Οκτωβρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
23 Νοεμβρίου, 2021

Προς:

Ζάββας Κωνσταντίνος

Ελαιοχρωματισμοί-Γυψοσανίδες

Συκιά Χαλκιδικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 52/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία ελαιοχρωματισμού των ταβανιών στα κτήρια στο κάμπινγκ Πλατανίτσι, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως 23/01/2022, έναντι του ποσού των 1.488,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Μαλλίνης ΙωάννηςComments are closed.